Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Lubań  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Lubań

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Lubań.

Mapa Geoportal Lubań
Mapa z granicą gminy Lubań

Dane urzędu

Urząd Gminy Lubańul. Dąbrowskiego 18Lubań, 59-800

Tel: 75 6465920

Fax: 75 6126850

Elektroniczna skrzynka podawcza: /2g02e5pxle/skrytka

E-mail: info@luban.ug.gov.pl

Powiat: lubański

Województwo: dolnośląskie

Numer TERYT gminy Lubań: 0210042

Witryna: www.luban.ug.gov.pl

Władze lokalne: Wójt Zbigniew Hercuńinfo@luban.ug.gov.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Lubania

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Lubań to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Lubań na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Lubania, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Lubania, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Lubania

Gmina Lubań w liczbach

Powierzchnia gminy Lubań*

142 km2

780 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Lubań*

6 569 mieszkańców

1424 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Lubań*

46 mieszkańców na km2

1675 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Lubań

Geoportal Lubań prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Lubań, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Lubań.

Dostęp do danych Geoportalu Lubań

Jak powstał Geoportal gminy Lubań?

Geoportal Lubań powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Lubań, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Lubań.

Geoportal Lubań umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Lubań oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Lubań, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Lubań

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Lubań?

Informacje na Geoportalu Lubań

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Lubań?

Korzyści z Geoportalu Lubań

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Lubań?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Lubań.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Lubań łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Lubaniu. W zależności od wybranej kompozycji mapy Lubania zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Lubań, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Lubań oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Lubań. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Lubania możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Lubania. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Lubań. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Lubań.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Lubaniu.

  Geoportal gminy Lubań posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Lubań. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Lubaniu sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Lubań przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Lubaniu.

  W Geoportalu Lubań przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Lubań. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Lubaniu. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Lubań zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Lubań, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Lubań oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Lubań.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Lubań. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Lubań są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Lubań podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Lubań.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Lubaniu. W Geoportalu gminy Lubań udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Lubaniu wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Lubań.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Lubań. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Lubań.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Lubań, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Lubań. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Lubań.

 • Zabytki w gminie Lubań

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Lubań. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Lubań oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Lubań.

 • Informacje o wyborach w gminie Lubań

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Lubań. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Lubań i wiele istotnych informacji.

Geoportal Lubań dla mieszkańców

Geoportal Lubań jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Lubań. Na mapie Lubania sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Lubań mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Lubań. Korzystając z map Geoportalu gminy Lubań w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Lubań są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Lubań dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Lubań dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu